Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Občianske združenie Stop fajčeniu
Prihláška za člena OZ Stop fajčeniu
Dotazník člena OZ Stop fajčeniu
Poster Občianskeho združenia Stop fajčeniu
Stanovy združenia
Správa o činnosti občianskeho združenia Stop fajčeniu za rok 2002
Ako nás môžete podporiť
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Ako nás môžete podporiť

Finančnou podporou

 1. poukázaním 2% z Vašich daní
 2. bankovým prevodom
 3. poštovou poukážkou
 4. prostredníctvom internetu

  Názov účtu Stop fajčeniu, občianske združenie
  Názov banky Tatra banka, a.s.

  Číslo účtu

  261 077 6235 / 1100

  Konštantný symbol

  308
  Variabilný symbol IČO (právnická osoba)
  rodné číslo (fyzická osoba)
  Názov adresáta Stop fajčeniu, o.z.

 5. finančným darom
 • Daňové zvýhodnenia darcu - právnická osoba, fyzická osoba
 • Osobné odovzdanie finančného daru v sídle združenia
 • Počas akcií, kampaní a verejných finančných zbierok združenia o ktorých Vás budeme včas informovať.

 Vecným darom 

Bezplatným poskytnutím služieb

Dobrovoľníckou prácou 

Dedičským odkazom a závetom 

Nákupom reklamných plôch

 1. na našej internetovej stránke: www.stopfajceniu.sk
 2. v publikáciách: letáky, prospekty, brožúry, katalógy, kalendáre, diáre
 3. na upomienkových predmetoch a suveníroch s témou Stop fajčeniu
 4. na vývesných plochách a pútačoch počas konania našich podujatí, mítingov, školení a konferencií
 5. na darovaných a prenajatých vývesných a reklamných plochách

Miesto, rozsah a cenu umiestnenia reklamných plôch je potrebné dohodnúť v kancelárii občianskeho združenia Stop fajčeniu na adrese: Krajinská 91, 825 56 Bratislava alebo na tel. 0905 - 438 638 alebo tel.: 02 - 2070 2544. E-mail: stop@stopfajceniu.sk. Reklamné služby poskytujeme na základe Živnostenského listu sp.č.: Žo - 2001/09952/00002 MZR, reg.č.: 5925/2001 zo dňa 22.11.2001.

Nákupom osobitných služieb

 1. kurzy a školenia s problematikou stop fajčeniu a kontrola tabaku
 2. odvykacie kurzy pre firmy a organizácie - "Nefajčiarsky podnik" a "Deň zdravia"
 3. prieskum trhu a verejnej mienky
 4. organizácia kultúrnych a športových podujatí
 5. prevádzkovanie zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii
 6. prevádzkovanie športových zariadení a iných športových a rekreačných činností
 7. poradenská činnosť v oblasti práce mimovládnych organizácií

Uvedené služby poskytneme na základe Živnostenského listu sp.č. : Žo - 2001/09952/00002 MZR, reg.č. : 5925/2001 zo dňa 22.11.2001.

Ďakujeme za Vašu podporu!

 

Mgr. Peter Šťastný

Predseda a výkonný riaditeľ

Stop fajčeniu, občianske združenie
IČO: 31793371

 Pridané:
Späť | Diskusia k článku (0) | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.