Hlavná stránka   |   O nás   |   Ako nás môžete podporiť   |   Kontakt stop@stopfajceniu.sk

 English Pages

Hlavné menu
Nová kampaň EÚ ExSmokers na Slovensku.
Kampaň EÚ HELP - Za život bez tabaku na Slovensku.
Legislatíva, publikácie, prieskumy.
Linka na odvykanie - Quitline
Aktuality
Programy a projekty
Projekt IMPASHS - sieť nefajčiarskych zariadení.
NEFAJČÍME - SME IN šk. časopis
Nefajčiarske reštaurácie
Projekt ACCESS – Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe.
Projekt EuFAQT - Families & Adolescents Quit Tobacco.
Súťaž nefajčiarskych tried - Smokefree Class Competition.
Download
Diskusné fórum
O nás
Vaše články
Naši partneri
Monitoring médií
O fajčení
Lekárska a právna poradňa
Archív článkov
Slovenské a české stránky
Zahraničné stránky

Kalkulačka pre fajčiarov.

Náš tip

            NOVÁ KAMPAŇ EÚ 

            

 

   

           Novinky kampane

          

 

        

             

    

  

                

                

     

       

        

        

             

               

www.infodrogy.sk
www.health.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.vlada.gov.sk

www.protidrogovyfond.sk
www.pfizer.sk
www.who.sk
www.sprl.sk
www.lpr.sk
www.savez.sk
www.abstinenti.sk
www.podnet.szm.sk
www.cpldz.sk
www.dokurte.cz
www.slzt.cz
www.kurakovaplice.cz
www.ensp.org
www.ktl.fi/enypat
www.smokefreeclass.info
www.globalink.org
www.help-eu.com
www.treatobacco.net
www.mediapharma.sk
www.ousa.sk
www.rozhodni.sk
www.smoke-free.ca/warnings/


Extra
Stiahnite si naše logo
Nastaviť ako štartovaciu stránku!
Pridať k obľúbeným!
Štatistika návštevnosti
Aktivity kampane EÚ - Exfajčiari sú nezastaviteľní v roku 2011.

1. 10. Tlačová konferencia kampane “Exfajčiari sú nestaviteľní”

V priestoroch budovy Historickej radnice v Košiciach bola v sobotu 1. októbra 2011 slovenským médiám predstavená celoeurópska kampaň zameraná na podporu nefajčenia - „Exfajčiari sú nezastaviteľní.“ Spolu s informáciami o novej kampani Európskej komisie prvýkrát odzneli aj fakty o projekte Rankin 27 na Slovensku, ktorého účastník pochádza práve z Košíc. Slavomír Hnatič, slovenská tvár projektu, sa pri príležitosti konania Medzinárodného maratónu mieru rozhodol vyjadriť podporu kampani štafetovým behom.

Tlačová konferencia a predstavenie novej kampane Európskej komisie „Exfajčiari sú nezastaviteľní“ sa v priestoroch Historickej radnice uskutočnili za podpory Magistrátu mesta Košice a účasti bývalého ministra zdravotníctva, súčasného primátora mesta Košice, Richarda Rašiho. Myšlienku kampane považuje za veľmi dôležitú a vyzdvihol jej základné princípy. Hlavným cieľom kampane „Exfajčiari sú nezastaviteľní“ je totiž poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami, s ktorým sa snaží pomôcť a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť. Spolu s ďalšími preventívnymi opatreniami na európskej i národnej úrovni chce kampaň prispieť k tomu, aby nová generácia v Európe žila zdravší a plnohodnotnejší život bez cigaretového dymu. Zúčastnilo sa jej 7 médií (tlačová agentúra, denníky, televízie a časopisy).

 

2. 10. prezentácia kampane na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach a účasť tváre kampane, Slavomíra Hnatiča ako aktívneho bežca

Slavomír Hnatič, slovenský účastník projektu Rankin 27, do ktorého sa zapojili všetky členské krajiny Európskej únie, je jedným z tých, ktorým sa po trinástich rokoch fajčenia podarilo skoncovať s týmto zlozvykom. Projekt pomenovaný podľa svetoznámeho fotografa Johna Rankina zobrazuje na portrétových fotografiách 27 mladých ľudí, bývalých fajčiarov, na dôkaz toho, že každý fajčiar je schopný prestať fajčiť. Tento fakt sa Slavomír Hnatič rozhodol, okrem svojej účasti v projekte Rankin 27, deklarovať aj štafetovým behom na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Ako sám tvrdí, chcel tým dokázať, ako sa jeho život zmenil, keď prestal fajčiť. Cíti sa mladší, podáva niekoľkonásobne lepšie výkony a predovšetkým zmenil prístup k životu a k sebe samému. Aj takto sa snaží ďalších ľudí inpirovať, aby prestali fajčiť.

 

Popri Medzinárodnom maratóne mieru fsme mali  v rámci Expo areálu umiestnený aj prezentačný stánok kampane. Počas celého trvania maratónu, od 9:00 hod do 15,00 hod tím promotérov a zástupcov agentúry Crossline aktívne oslovoval občanov. Cieľom bolo  vzbudiť ich záujem o kampaň a prezentovať im prakticky aj iCoach. Pomocou troch elektoronických zariadení tak po prvýkrát prebiehala aj verejná registrácia do aplikácie iCoach. Prebiehali diskusie s oslovenými, odovzdávali sa materiály potlačené logom kampane, rozdávalo sa množstvo letákov a nálepiek. Oslovených bolo približne 2600 ľudí, rozdalo sa viac ako 2000 letákov s informáciami o kampani, bolo vykonaných niekoľko stoviek registrácií do aplikácie iCoach a rozdalo sa približne 1000 nálepiek. Najväčší záujem o kampaň prejavovali mladé rodiny a dospelí ľudia nad 40 rokov.

Medzinárodného maratónu mieru sa za kampaň „Exfajčiari sú nezastaviteľní“ zúčastnil Slavomír Hnatič a jeho tím, v tričkách s vizuálom kampane. Zároveň boli popri trati umiestnené viditeľné bannery a beachflagy s logom kampane. Aj tí, ktorí neboli priamo oslovení v prezentačnom stánku, tak mali možnosť vzhliadnuť vizuály a logá kampane.

 

Krátky súhrn z tlačovej konferencie a z maratónu je k dispozícii aj vo videu po kliknutí na odkaz :

http://www.youtube.com/watch?v=SM1Vi9Uf_Gg

 

13. októbra  Tlačová konferencia Ligy proti rakovine

Dostali sme možnosť zúčastniť sa na tlačovej konferencii Ligy proti rakovine, na ktorej predstavila novú edukačnú kampaň s headlinom „Neodfajčite im detstvo!“, ktorá začala v pondelok 17. októbra a trvať bude do polovice novembra. Jej cieľom je apelovať na rodičov, aby si uvedomili ich silný vplyv na deti a rozsah možností, ktoré vytvára rodinné prostredie na ďalšie formovanie života detí. V prípade, ak sa v rodine fajčí, dieťa už od malička získava nesprávne návyky, „odkukáva“ zlý životný štýl, ktorý následne formuje a ovplyvňuje jeho ďalší život. Nemenej závažným faktom je, že sa stáva vo fajčiarskej rodine už v útlom veku pasívnym fajčiarom.

Liga proti rakovine prostredníctvom kampane zameranej na fajčenie zároveň informovala, že nadväzuje na aktivity Európskej únie, ktorých cieľom je pomôcť fajčiarom prestať fajčiť prostredníctvom motivácie a ukázať im praktické výhody nefajčiara. Kampaň s názvom „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“ chce prostredníctvom nefajčiarov komunikovať s fajčiarmi a na reálnych príkladoch skutočných ľudí – bývalých fajčiarov – poukázať, čo všetko človek získa, keď s fajčením prestane.

V rámci kampane uvádza i praktický nástroj, ktorý pri snahe so skoncovaním fajčenia môže byť účinným pomocníkom – internetovú aplikáciu iCoach. Kampaň EU je plánovaná na 3 roky a Liga proti rakovine svojou lokálnou kampaňou vytvára dobrý priestor na jej implementáciu v rámci Slovenska a znásobuje synergický efekt, ktorý sa môže dosiahnuť vďaka spolupráci zainteresovaných a previazanosti oboch kampaní. Počas tlačovej konferencie pre viac ako 15 médií tak odzneli okrem predstavenia kampane Ligy proti rakovine a jej  redizajnovaného loga, aj informácie o kampani „Exfajčiari sú nezastaviteľní“, aplikácii iCoach a synergicky prebiehajúcich kampaniach Ligy proti rakovine a Európskej komisie, ich vzájomnej podpore a participácii. Novinári mali možnosť vyskúšať si registráciu i samotné fungovanie aplikácie iCoach. Zároveň dostali letáky i prezentačné materiály kampane.

 

21. októbra Workshop pre študentov a pedagógov – s podporou Ligy proti rakovine

Kampaň bola vďaka pozvaniu Ligy proti rakovine odprezentovaná aj na jednej z pravidelných vzdelávacích aktivít Ligy proti rakovine, a to workshope pre študentov Onkologickej výchovy. Trojdňový workshop pre 100 študentov a pedagógov z celého Slovenska sa uskutočnil od 20. do 22. októbra v Bratislave. Jeho nosnou témou bola škodlivosť fajčenia a postoj mladých ľudí k fajčeniu. Študentom sa venovali odborníci z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, z poradne na odvykanie fajčenia RÚVZ v Bratislave.

Svoj pohľad na fajčenie im sprostredkovali aj študenti medicíny, ktorí sa ich snažili osloviť z pozície mladých ľudí. Práve v piatok, 21. októbra, sme kampaň „Exfajčiari sú nezastaviteľní“ predstavili prostredníctvom prezentácie približne 100 študentom a 50 pedagógom. Odprezentovali sme jej hlavné myšlienky, predstavili projekt Rankin27 a príbeh slovenského účastníka tohto projektu, Slavomíra Hnatiča. Študenti i pedagógovia mali možnosť registrovať sa do aplikácie iCoach a zároveň si ju aj priamo vyskúšať. Obdržali informačné letáky a darčekové predmety s logom kampane.

 

21. októbra Event pri príležitosti Dňa Jabĺk – prezentačný stánok

Súčasťou Dňa jabĺk Ligy proti rakovine bol v piatok, 21. októbra od 16:00 do 19:00 hodiny, v OD Ikea Bratislava aj event pre deti. Jeho cieľom bolo deťom hravou formou vysvetliť, prečo je dôležité nefajčiť a mať zdravé pľúca. Rodičom detí Liga proti rakovine vysvetľovala prečo by nemali fajčiť v prítomnosti svojich detí. Pre deti bol pripravený zaujímavý program, ktorý im ponúkol niekoľko možností zábavy: maľovanie, pečenie jablkového koláča, facepainting, hravé súťaže o zaujímavé ceny. Program bol spestrený divadelným vystúpením, predstavením šaša Ľuboša, zaspievala aj a´cappella Fragile, zatancoval Laci Strike s tanečníkmi. Kampaň „Exfajčiari sú nezastaviteľní“ dostala vďala Lige proti rakovine príležitosť odprezentovať sa prostredníctvom prezentačného stánku. Oslovili sme predovšetkým rodičov a návštevníkov eventu a obchodného domu IKEA. Viedli sme diskusie o kampani a jej cieľoch, rozdali množstvo informačných letákov. Letáky zároveň rozdávali aj študenti a dobrovoľníci v uliciach mesta Bratislava spolu s letákmi kampane “Neodfajčite im detstvo” Ligy proti rakovine. V rámci prezentačného stánku opäť prebiehali aj verejné registrácie do aplikácie iCoach a registrovaní boli odmenení predmetmi s logom kampane.  Priamo na evente sme rozdali viac ako 700 letákov a 230 prezentačných predmetov.

 

3. novembra prezentácia kampane na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2011

V priestoroch výstaviska Incheba sme mali v našom prezentančom stánku možnosť osloviť návštevníkov knižného veľtrhu Bibliotéka, ktorý je na Slovensku sviatkom pre tých, ktorí sa podieľajú na tvorbe knižných diel a pre tých, ktorí majú knihy radi a kupujú ich. Rovnako aj návštevníkov veľtrhu Pedagogika, prezentujúceho odbornú literatúru, učebnice, slovníky, učebné pomôcky, vybavenie škôl, vzdelávacie programy, vzdelávacie inštitúcie a ponuku štúdia na vysokých školách. Vzhľadom na témy veľtrhov sme oslovili predovšetkým žiakov, študentov, pedagógov a mladé rodiny, ale aj ľudí rôznych vekových kategórií s nadšením pre umenie, knihy a vzdelávanie. O kampaň prejavovali záujem predovšetkým pedagógovia sprevádzajúci študentov a mladé rodiny. Rozdaných bolo viac ako 800 letákov, 300 prezentačných predmetov a oslovených viac ako 1500 návštevníkov veľtrhov. Prostredníctvom elektronických tabletov prebiehali registrácie do aplikácie iCoach a boli odprezentovaná samotná kampaň, ale aj jej dlhodobé ciele.

 

Spolupráca

Okrem Ligy proti rakovine nás aktívne oslovil aj pán Robert Ochaba v súvislosti s pripravovanými podujatiami. Zároveň veľmi pomohlo šíreniu myšlienky kampane vrátane informácie o onlien aplikácii, že kampaň bola komunikovaná aj na webových stránkach partnerov zo strany neziskových organizácií či verejných orgánov, napríklad Stop fajčeniu, Magistrát mesta Košice a iné.

 

Médiá

Kampaň získala veľmi vysoký ohlas v médiách, keď sme k 6. novembru 2011 registrovali viac ako 100 uverejnení informácií o kampani a sprievodných podujatiach v klasických aj onlinových médiách.Pridané: 14.11.2011
Späť | Verzia pre tlač

 

Podporili nás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Anketa

Vyjadrite sa!
Budeme radi ak svoje názory k téme ankety vyjadríte v diskusnom fóre.

Vyjadrite sa!
Srdečne ďakujeme Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov

za poskytnutie priestorov pre našu činnosť v priestoroch 

Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (bývalý NÚTaRCH).

Stop fajčeniu, občianske združenie


Odber noviniek
Ak si želáte odoberať novinky, vložte Vašu emailovú adresu:

Novinky zasielame bezplatne.